ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE ANTYBIOTYKOOPORNOŚCI WŚRÓD PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Odporność na antybiotyki stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, które może prowadzić do zmniejszenia skuteczności wielu terapii, zwiększenia zachorowalności, przedłużenia czasu hospitalizacji, zwiększenia liczby zgonów oraz dodatkowych kosztów dla systemów opieki zdrowotnej. Nieracjonalne stosowanie antybiotyków może wynikać z braku odpowiedniej wiedzy na temat terapii antybiotykowej oraz braku znajomości ryzyka związanego z opornością na antybiotyki, zarówno wśród personelu medycznego, jak i pacjentów. Głównym celem badania było zweryfikowanie opinii personelu medycznego na temat ryzyka związanego z opornością na antybiotyki. Personel medyczny uważa odporność na antybiotyki za dość poważny problem, chociaż nie wszyscy zgadzają się w tej kwestii. Ryzyko odporności na antybiotyki jest znacznie poważniej oceniane przez lekarzy i pielęgniarki, jak również przez osoby ze specjalizacjami lub będące w trakcie szkolenia specjalistycznego. Wiedza na temat odporności na antybiotyki powinna być dalej rozpowszechniana wśród wszystkich grup personelu medycznego. Pierwsze wyniki już wkrótce na naszej stronie i mediach społecznościowych.