NEWS

PPPRN news

OCENA ZADOWOLENIA PACJENTÓW ZE STOSOWANIA PIKTOGRAMÓW FARMACEUTYCZNYCH W APTECE OGÓLNODOSTĘPNEJ – BADANIE PILOTAŻOWE

Piktogramy farmaceutyczne są użytecznymi narzędziami mającymi na celu doskonalenie zrozumienie przez pacjentów informacji medycznych. Można je łatwo wdrażane w rutynowych…

Read More..

ZAPRASZAMY NA WEBINAR: JAK KOMUNIKOWAĆ SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOMOM W APTEKACH?

Bez rejestracji i opłat   Spotkajmy się już 6 marca (środa) o godzinie 21.00, podczas drugiego otwartego warsztatu online, w którym…

Read More..

WEBINAR: SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM W APTEKACH

Zapraszamy do zapoznanie się ze szkoleniem dotyczącym prowadzenia szczepień przeciwko pneumokokom w aptece. Zespół PPPRN Link do szkolenia i prezentacja: https://farmaceuciszczepia.pl/szczepienia-przeciw-pneumokokom-w-aptekach/

Read More..

USŁUGI OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ JAKO NARZĘDZIE POPRAWY WYNIKÓW LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA

Pomimo istnienia skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii oraz dostępności wielowymiarowego leczenia niefarmakologicznego, ogólny odsetek poważnych powikłań sercowo-naczyniowych pozostaje w dalszym ciągu…

Read More..

WEBINAR: MEDYCYNA OPARTA NA DOWODACH NAUKOWYCH (EBM).

Chyba nie ma już farmaceuty, który nie słyszałby o medycynie opartej o faktach, tzw. Evidence Based Medicine (EBM). Niemiej jednak,…

Read More..

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W ASTMIE – PERSPEKTYWA POLSKA I ŚWIATOWA

Opieka farmaceutyczna stanowi wkład farmaceuty w opiekę nad indywidualnym pacjentem i prowadzi do optymalizacji stosowania leków. Opieka farmaceutyczna może poprawić…

Read More..

ŚWIADOMOŚĆ WDROŻENIA DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ LEKÓW SFAŁSZOWANYCH WŚRÓD SPECJALISTÓW FIRM FARMACEUTYCZNYCH NA TERENIE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Dyrektywa dotycząca leków sfałszowanych (FMD) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na rosnącą liczbę sfałszowanych leków obecnych w legalnym łańcuchu dostaw w…

Read More..

PIKTOGRAMY FARMACEUTYCZNE DO BEZPIECZNIEJSZEGO OBCHODZENIA SIĘ Z LEKAMI PRZEZ PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA: BADANIE WALIDACYJNE WŚRÓD STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA W POLSCE

Stosowanie leków często powoduje błędy niebezpieczne dla zdrowia pacjentów. Dotychczasowe badania wskazują, że stosowanie piktogramów może skutecznie redukować błędy w…

Read More..

RUSZA PROJEKT OCENIAJĄCY WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA FUNKCJONOWANIE APTEK SZPITALNYCH

Polska Sieć Badań Praktyk Farmaceutycznych (PPPRN) i Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZPF) za zgodą organizacji zrzeszających farmaceutów szpitalnych w Kanadzie,…

Read More..

PORÓWNANIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WYBÓR APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE I WIELKIEJ BRYTANII ORAZ IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ

Od dawna w Polsce, porównuje się polskie apteki do tych w Wielkiej Brytanii. Kilka czynników składających się na opiekę farmaceutyczną…

Read More..