PubMed

OCENA PIKTOGRAMÓW FARMACEUTYCZNYCH WŚRÓD STARSZYCH PACJENTÓW W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH – WIELOOŚRODKOWE BADANIE PILOTAŻOWE

Poszukiwanie nowych sposobów optymalizacji stosowania leków przez pacjentów skłoniło społeczność farmaceutyczną do promowania idei wprowadzenia piktogramów do rutynowej praktyki. Głównym celem piktogramów jest ułatwienie przestrzegania zaleceń przez pacjentów oraz zmniejszenie potencjalnych ryzyka lub błędów związanych z używaniem leków. Celem badania była ocena serii piktogramów farmaceutycznych pod kątem zrozumienia przez pacjentów. Badanie przeprowadzono w aptekach w kraju Unii Europejskiej należącym do profesjonalnej sieci badawczej. Do oceny zrozumienia piktogramów przez pacjentów użyto ustrukturyzowanych wywiadów. Składało się to z oceny następujących aspektów: przejrzystości i półprzejrzystości piktogramów, umiejętności zdrowotnych oraz zapamiętywania piktogramów. Uczestnicy mieli również możliwość przekazania opinii na temat poprawy piktogramów. Głównym punktem końcowym była zrozumiałość piktogramów. Dodatkowymi wynikami były zapamiętywanie piktogramów oraz ich półprzejrzystość. W badaniu wzięło udział 68 pacjentów, z którymi przeprowadzono wywiady twarzą w twarz. Niskie wyniki przejrzystości (≤25%) oraz obszerne opinie pacjentów w początkowych wywiadach doprowadziły do wycofania niektórych piktogramów (n=15) z oceny. Wśród piktogramów uwzględnionych w końcowym etapie naszego badania, 22 piktogramy (62,8%) uzyskały akceptowalny poziom przejrzystości ≥66%. Wszystkie piktogramy przeszły test krótkoterminowego zapamiętywania z pozytywnymi wynikami. Większość zaprojektowanych i zmodyfikowanych piktogramów osiągnęła zadowalające wyniki pod względem łatwości odgadnięcia. Opinie pacjentów umożliwiły modyfikację piktogramów i dowiodły, że pacjenci mają ważny głos w dyskusji na temat projektowania dodatkowych piktogramów.

Cytuj: Merks P, Świeczkowski D, Balcerzak M, Drelich E, Białoszewska K, Cwalina N, Krysinski J, Jaguszewski M, Pouliot A, Vaillancourt R. The evaluation of pharmaceutical pictograms among elderly patients in community pharmacy settings – a multicenter pilot study. Patient Prefer Adherence. 2018 Feb 14;12:257-266. doi: 10.2147/PPA.S150113. PMID: 29497281; PMCID: PMC5818874. Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29497281/