Hospital Pharmacy in Canada Survey Report

RUSZA PROJEKT OCENIAJĄCY WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA FUNKCJONOWANIE APTEK SZPITALNYCH

Polska Sieć Badań Praktyk Farmaceutycznych (PPPRN) i Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZPF) za zgodą organizacji zrzeszających farmaceutów szpitalnych w Kanadzie, dzięki współpracy z ekspertami ds. spraw farmacji klinicznej z Kanady, dr Regisem Vaillancourtem, rozpoczyna kolejny projekt, którego celem jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na apteki szpitalne w Polsce. Zależy nam, aby wyniki tego badania i raport były kompleksowym źródłem informacji o praktyce farmacji szpitalnej w Polsce, zawierającym informacje na temat praktyki zawodowej farmaceutów i techników farmaceutycznych, dystrybucji leków, zasobów ludzkich i technologii farmaceutycznej. Będzie to pierwsza edycja raportu pod patronatem PPPRN i ZZPF. Dane z raportu będą w pełni jawne i dostępne dla każdego publicznie. Badanie to zapewnia bogactwo danych różnym podmiotom z branży farmaceutycznej, ustawodawcom, organom regulacyjnym, naukowcom, studentom, firmom farmaceutycznym, rządom i decydentom zdrowotnym w Polsce. Raport jest wykorzystywany do różnych celów, w tym do ustalania programów badawczych, a także identyfikowania i porównywania najlepszych praktyk, aby pomóc liderom szpitali lub rządom w podejmowaniu skutecznych decyzji.

Link do badania: http://badaniawaptekach.pl/index.php?r=survey%2Findex&sid=831172&lang=pl&fbclid=IwAR3iQV_GvYByGVLO4z5kqwl3pLCAUx8Rb3Sxv5ZmSRyODXuQof8GQm1iMsM

Zespół PPPRN