PubMed

PORÓWNANIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WYBÓR APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE I WIELKIEJ BRYTANII ORAZ IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ

Od dawna w Polsce, porównuje się polskie apteki do tych w Wielkiej Brytanii. Kilka czynników składających się na opiekę farmaceutyczną może mieć wpływ na wybór przez pacjenta apteki ogólnodostępnej i przyczyniać się do częstych wizyt w tej samej aptece. Porównanie czynników wpływających na wybór apteki przez pacjenta w Polsce i Wielkiej Brytanii, identyfikacja, które z nich wchodzą w skład opieki farmaceutycznej i powiązanie ich z lojalnością pacjenta wobec tej samej apteki, może być cenne w zakresie kształtowania naszego krajowego rynku.  Anonimową ankietę rozesłano do klientów odwiedzających apteki w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 55,6% (n=417/750; 36 aptek) i 54,0% (n=405/750; 56 aptek) odpowiednio w Polsce i Wielkiej Brytanii. W Polsce najczęściej wymienianymi czynnikami, określonymi jako odsetek respondentów, były: 1) lokalizacja (84%); 2) profesjonalizm i wysoka jakość usług (82%); 3) dobra cena leków (78%); oraz 4) promocje na leki (66%). W Wielkiej Brytanii najczęściej wymienianymi czynnikami były: 1) profesjonalizm i wysoka jakość usług (90%); 2) lokalizacja (89%); 3) dobra rada otrzymana od farmaceuty (86%); oraz 4) możliwość omówienia i konsultacji wszelkich problemów zdrowotnych w gabinecie (80%). Dobra rada i możliwość omówienia osobistych problemów z farmaceutą to elementy opieki farmaceutycznej. 38% pacjentów w Polsce i 61% w Wielkiej Brytanii zadeklarowało odwiedzanie tej samej apteki. Wnioski z badania są zakasujące.  Składniki opieki farmaceutycznej są ważnymi czynnikami wpływającymi na wybór apteki przez pacjenta w Wielkiej Brytanii iw mniejszym stopniu w Polsce. Dodatkowo w Wielkiej Brytanii więcej pacjentów niż w Polsce korzysta z jednej apteki. Dlatego wdrożenie pełnej opieki farmaceutycznej w Polsce może przyczynić się do wzrostu lojalności pacjentów, a tym samym wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstw aptecznych.

Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24868150/ Cytuj: Merks P, Kaźmierczak J, Olszewska AE, Kołtowska-Häggström M. Comparison of factors influencing patient choice of community pharmacy in Poland and in the UK, and identification of components of pharmaceutical care. Patient Prefer Adherence. 2014 May 14;8:715-26. doi: 10.2147/PPA.S53829. PMID: 24868150; PMCID: PMC4029754.