PubMed

PORADNICTWO DLA PACJENTA Z WYKORZYSTANIEM PIKTOGRAMÓW FARMACEUTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZMODYFIKOWANEJ USŁUGI OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ NOWY LEK I JEJ WPŁYW NA POPRAWĘ COMPLIANCE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA METOPROLOLU

Piktogramy farmaceutyczne zostały zaprojektowane, aby pomóc w przekazywaniu pacjentom instrukcji dotyczących leków. Piktogramy stosowane w poradnictwie dla pacjentów mogą znacznie poprawić przestrzeganie zaleceń lekarskich. Celem badania była ocena poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych z wykorzystaniem zmodyfikowanej interwencji o nowy lek z wykorzystaniem piktogramów w porównaniu ze standardową praktyką apteczną w aptekach ogólnodostępnych. Piktogramy informujące o prawidłowym stosowaniu metoprololu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zostały zaprojektowane do umieszczenia na opakowaniach leku w aptekach ogólnodostępnych. Apteki należące do sieci badawczej opartej na praktyce aptecznej zostały losowo przydzielone do grupy kontrolnej lub interwencyjnej. Podczas pierwszej wizyty wszyscy pacjenci wypełnili ustrukturyzowany kwestionariusz dotyczący ich zachowań związanych z przyjmowaniem leków w ciągu ostatnich 7 dni. Te same pytania zadano 4 tygodnie później w celu obserwacji zmiany przestrzegania zaleceń terapeutycznych i porównania pacjentów z grupy piktogramów i grupy standardowej praktyki. Do analizy danych wykorzystano statystyki opisowe, a do porównania danych kategorycznych na początku badania iw okresie kontrolnym zastosowano test McNemara. Spośród łącznie 253 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu, 117 i 104 pacjentów ukończyło badanie odpowiednio w grupie standardowej praktyki i piktogramu. Stosowanie piktogramów istotnie poprawiało przestrzeganie zaleceń lekarskich w następujących obszarach: nie pomijanie dawek (p < 0,0001), nie kruszenie tabletek (p = 0,004), liczba tabletek/dobę (p = 0,49) oraz czas stosowania (p = 0,001), w porównaniu z grupą stosującą standardową praktykę.

Uzyskane wyniki sugerują, że piktogramy skutecznie przekazują informacje o prawidłowym sposobie przyjmowania leków i zwiększają przestrzeganie zaleceń lekarskich w porównaniu ze standardową praktyką wydawania leków.

Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33634843/ Cytuj: Merks P, Świeczkowski D, Balcerzak M, Religioni U, Drelich E, Krysiński J, Hering D, Jaguszewski M. Patient counselling service with the use of pictograms as the example of pharmacist intervention to improving compliance and medicine safety. Cardiol J. 2021;28(6):879-886. doi: 10.5603/CJ.a2021.0022. Epub 2021 Feb 26. PMID: 33634843; PMCID: PMC8747827.