PubMed

PORÓWNANIE POSTAW PACJENTÓW WOBEC APTEKI OGÓLNODOSTĘPNYCH W POLSCE I ANGLII

Opieka farmaceutyczna poprawia stan zdrowia pacjentów i ogranicza wydatki na opiekę zdrowotną. Bardzo często, słyszy się jak przywołuje się model brytyjski funkcjonowania aptek jako wzór. Jakie wnioski można wyciągnąć z takieto porównania? Badanie miało na celu zbadanie satysfakcji, oczekiwań i korzystania przez pacjentów z usług farmaceutycznych w Polsce i Anglii. Kwestionariusze zebrano łącznie od 823 osób. Znacznie więcej pacjentów z Anglii niż z Polski zostało przepytanych przez farmaceutę na temat charakterystyki objawów zgodnie z protokołem wywiadu (77,9% vs. 52,5%), czas ich trwania (70,5% vs 41,5%), przyjmowanie innych leków (81,9% vs 45,3%) oraz choroby współistniejące (69,2% vs. 38,6%, p = 0,0001 dla każdego) przy zakupie leków OTC. 59,3% pacjentów w Polsce w porównaniu z 91,3% pacjentów w Anglii zadeklarowało zrealizowanie wszystkich recept (p < 0,001). Pacjenci w Anglii więcej często konsultowali dolegliwości z farmaceutami, podczas gdy w Polsce respondenci preferowali samodzielne leczenie lub Porada lekarza rodzinnego. Oczekiwania dotyczące usług dodatkowych, w tym: oznaczenia glikemii (83,1% vs. 80,4% w odpowiednio Polska i Anglia, p = 0,3228), cholesterol (84,6% vs. 83,3%, p = 0,6146) czy ciśnienie krwi pomiary (85,5% vs. 85,9%, p = 0,8635) były podobne w obu krajach. Zakres i jakość usług w aptekach ogólnodostępnych w Polsce są znacznie gorsze w porównaniu z tymi w Anglii. Oczekiwania pacjentów w obu krajach są podobne, niemiej jednak każdy z krajów jest na innymi poziomie realizowania strategii wdrażania opieki farmaceutycznej i nowych usług.

Link do publikacji: https://www.researchgate.net/publication/346926918_A_COMPARISON_OF_PATIENT_ATTITUDES_TOWARDS_COMMUNITY_PHARMACIES_IN_POLAND_AND_IN_ENGLAND
Cytuj: Merks P, Drozd M, Swieczkowski D, Bialoszewski A, Fehir Sola K, Harezlak T, Chmielewska-Ignatowicz T, Jaguszewski M. A comparison of patient attitudes towards community pharmacies in Poland and in England. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, Vol. 77 No. 5 pp. 805-813, 2020.