PubMed

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ W ZAKRESIE POSTRZEGANIA FARMACEUTÓW W POLSCE PRZED PANDEMIĄ COVID 19

Farmaceuci stanowią jedną z największych grup zawodów medycznych i odgrywają
znaczącą rolę w zdrowiu publicznym. Opieka farmaceutyczna w aptekach
ogólnodostępnych jest jednym z kluczowych elementów wpływających na wyniki
kliniczne pacjentów. Głównym celem badania była ocena społecznego postrzegania
farmaceutów w Polsce oraz wiedzy i chęci Polaków do korzystania z usług opieki
farmaceutycznej. Spośród badanych 61% uważa, że farmaceuci cieszą się
zaufaniem publicznym, a 25% ufa farmaceutom w mniejszym stopniu niż
przedstawiciele innych zawodów medycznych. Badani stwierdzili, że farmaceuci są
mili (74%) i pomocni (69%). Dla 52% uczestników farmaceuci byli w pełni
kompetentni do udzielania informacji o lekach. Dwadzieścia osiem procent
uczestników zwraca się do farmaceutów o poradę dotyczącą produktów leczniczych.
Wiedza Polaków na temat opieki farmaceutycznej była niska (44% badanych znało to
pojęcie). Chęć skorzystania z konsultacji farmaceutycznych wyraziło 66%
uczestników (43% bezpłatnie, 23% za symboliczną opłatą).


Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35270206/

Cytuj: Andrzejewska M, Religioni U, Piątkiewicz P, Barańska A, Herda J, Czerw A, Krysiński J, Merks P. Public Perception of Pharmacists in Poland. Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb 22;19(5):2515. doi: 10.3390/ijerph19052515. PMID: 35270206; PMCID: PMC8909892