OCENA ZADOWOLENIA PACJENTÓW ZE STOSOWANIA PIKTOGRAMÓW FARMACEUTYCZNYCH W APTECE OGÓLNODOSTĘPNEJ – BADANIE PILOTAŻOWE

Piktogramy farmaceutyczne są użytecznymi narzędziami mającymi na celu doskonalenie zrozumienie przez pacjentów informacji medycznych. Można je łatwo wdrażane w rutynowych ustawieniach i mogą obejmować różne informacje, między innymi o schemacie leczenia, działaniach niepożądanych leków i potencjalnie szkodliwe interakcje leków. Ponieważ piktogramy farmaceutyczne można poprawić wiedzy pacjentów, mogą także poprawić przestrzeganie zaleceń terapia. Dlatego mądrze jest poznać punkt widzenia pacjentów na ten temat piktogramów, szczególnie ze względu na istniejące między nimi rozbieżności kulturowe populacji, w których stosowane są piktogramy farmaceutyczne. Celem badania było zebranie opinii pacjentów szczególnie pod względem zadowolenia na piktogramach farmaceutycznych stosowane w rutynowych aptekach ogólnodostępnych. Badanie opiera się na podejściu ilościowym. Badanie przeprowadzono w oparciu o autorską ankietę w jednej aptece ogólnodostępnej na północy Polski. Etykietowanie zostało przeprowadzona przez wykwalifikowaną, profesjonalną kadrę zgodnie z zatwierdzonymi rekomendacjami, przekazywane za pośrednictwem systemu komputerowego. Sto trzy ankiety zostały zebrane i przeanalizowane. W badaniu uczestniczyli wyłącznie dorośli pacjenci. Prawie wszyscy uczestnicy (96,11%) przyznali, że takie etykietowanie jest stosowane system może być pomocny w przestrzeganiu zaleceń lekarzy i może ogólnie uprościć stosowanie leków. Dodatkowo 84,47% pacjentów stwierdził, że etykiety z piktogramami powinny być stosowane zarówno na receptach, jak i na produktach bez recepty. Zdecydowana większość (91,26%) również się z tym zgodziła piktogramy farmaceutyczne powinny być dostępne w każdej aptece i być naklejane udostępnianych na żądanie pacjenta były te, dla których ulotki leków nie zawsze były zrozumiałe. Pacjenci pozytywnie ocenili piktogramy farmaceutyczne. Uzasadnione są dalsze badania, szczególnie bardziej reprezentatywne w celu ustalenia najbardziej optymalnego kierunku rozwoju usługi farmaceutyczne w Polsce.

Cytuj: Narożny A, Zdanowski Sz, Świeczkowski D, Jaguszewski M, Krysiński J, Merks P. Ocena poziomu satysfakcji pacjentów z etykietopiktogramów w aptece pilotażowej.  Farm Pol, 2020, 76 (4): 185–194 Link do publikacji: https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/farmacja-polska/103/-/28609