PubMed

OSIEMDZIESIĄT SIEDEM PROCENT (87%) POLAKÓW NIE SŁYSZAŁO O OPIECE FARMACEUTYCZNEJ ZGODNIE Z BADANIEM (TNS OBOP, 2010), A BRYTYJCZYCY NIE SŁYSZELI O NIEJ W OGÓLE, ALE ZNAJDUJĄ W APTECE POMOC W WIELU SWOICH PROBLEMACH

Opinia pacjentów na temat rozpowszechnienia usług farmaceutycznych dostępnych w aptece ogólnodostępnej wśród pacjentów mieszkających na obszarach wiejskich Wielkiej Brytanii. Celem badania było określenie odpowiednich działań w celu zwiększenia świadomości pacjentów na temat usług farmaceutycznych na obszarach wiejskich. Anonimowy kwestionariusz do samodzielnego wypełniania został przekazany pacjentom odwiedzających aptekę w Eye, Suffolk, Wielka Brytania w okresie od lipca do sierpnia 2015 r. Głównym kryterium włączenia było zamieszkiwanie na obszarach wiejskich. W badaniu wzięło udział 103 respondentów: 70 kobiet (69,0%) i 33 mężczyzn (32,0%), w wieku 16-85 lat. Najwięcej respondentów zadeklarowało, że podstawowymi zadaniami apteki ogólnodostępnej jest wydawanie leków (86,4% respondentów) oraz powtórne wydawanie leków w ramach recepty kontynuowanej (72,8% respondentów). Dodatkowo 23,3% ankietowanych leczyło w aptece drobne dolegliwości, w tym infekcje bakteryjne/wirusowe, drobne urazy, problemy żołądkowe, alergie. Jedyną zaawansowaną usługą, z której korzystali w tej aptece (12,6% respondentów) była usługa Przeglądu Leków, głównie przez mężczyzn. Młodsi pacjenci lepiej znali pojęcie opieki farmaceutycznej (p<0,05; OR=0,33). Osoby zamieszkujące obszary wiejskie w Wielkiej Brytanii korzystają z zaledwie kilku usług farmaceutycznych, a mianowicie wydawania recept, wydawania powtórnego oraz sprzedaży leków wspomagających samoopiekę w przypadku drobnych dolegliwości. Stwierdziliśmy ogólnie słabą świadomość rozszerzonej gamy usług farmaceutycznych, do której przyczyniła się umowa z aptekami ogólnodostępnymi wprowadzona w Wielkiej Brytanii w 2005 r. Dlatego politycy, farmaceuci, powinni aktywnie promować te zaawansowane usługi farmaceutyczne na obszarach wiejskich.

Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27785163/ Cytuj: Merks P, ŚWieczkowski D, Jaguszewski MJ. Patients’ perception of pharmaceutical services available in a community pharmacy among patients living in a rural area of the United Kingdom. Pharm Pract (Granada). 2016 Jul-Sep;14(3):774. doi: 10.18549/PharmPract.2016.03.774. Epub 2016 Sep 15. PMID: 27785163; PMCID: PMC5061519.