PubMed

GOTOWOŚĆ I CHĘĆ ŚWIADCZENIA USŁUG SZCZEPIEŃ PO PILOTAŻOWYM SZKOLENIU ZE SZCZEPIEŃ W RAMACH PROGRAMU FARMACEUCI BEZ GRANIC POLSKA

Wskaźniki wyszczepialności wśród dorosłej populacji w Polsce są poniżej pożądanych wartości docelowych, co wskazuje na potrzebę rozszerzenia tej usługi wśród społeczności. W czasie pandemii COVID-19 ostatecznym celem ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia są szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Firmy farmaceutyczne ścigały się o jak najszybszy sposób dostarczenia szczepionek. Farmaceuci są w Polsce uznawani za dostępną, ale niedostatecznie wykorzystywaną grupę zawodową. Dlatego zaangażowanie farmaceutów w szczepienia może mieć korzystne skutki dla systemu ochrony zdrowia. Celem tego badania była ocena gotowości i chęci farmaceutów w ramach projektu Farmaceuta bez Granic, prowadzonego przy współpracy z Pharmacist Without Boarders Canada (https://psfcanada.org), ECG Group z Wielkiej Brytanii i Wydziałem Medycznym. Collegium Medicum. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (https://wmcm.uksw.edu.pl), którzy zostali przeszkoleni lub nie zostali przeszkoleni w zakresie świadczenia usług szczepień ochronnych oraz identyfikacja czynników, które mogą wspierać wdrażanie takich usług w Polsce. Projekt, był pierwszym krokiem we wprowadzaniu szczepień w aptekach w Polsce, zaraz po dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022. Badanie przeprowadzono wśród farmaceutów w okresie od lutego do sierpnia 2020 r. w Polsce. Badanie miało na celu określenie gotowości do świadczenia usług szczepień w swoich aptekach, rozpoznanie wszelkich barier w szczepieniach, a także czynników niezbędnych do realizacji usług szczepień w polskich aptekach. W badaniu wzięło udział łącznie 1777 farmaceutów, w tym 127 (7,1%) farmaceutów przeszkolonych ze szczepień w ramach projektu Farmaceuci bez Granic oraz 1650 (92,9%) farmaceutów nieuczestniczących w warsztatach. Farmaceuci uczestniczący w warsztatach częściej wskazywali, że dostarczanie szczepień w aptekach ogólnodostępnych poprawi ogólny wskaźnik szczepień (p = 0,0001) oraz że farmaceuci mogliby odegrać ważną rolę w reklamie i promocji szczepień (p = 0,0001). Dla farmaceutów nieuczestniczących w warsztatach w dużo większym stopniu wskazywali na możliwe bariery wpływające na gotowość do realizacji szczepień w aptekach. Najczęściej wskazywali, że usługi szczepień spowodują znaczny wzrost obciążenia pracą (p = 0,0001), że apteki nie są przystosowane do szczepień oraz że brakuje szkoleń dla farmaceutów (p = 0,0001). Farmaceuci pracujący w aptekach ogólnodostępnych wskazywali na wiele zalet szczepień w aptekach. W pracy zidentyfikowano bariery we wprowadzaniu szczepień ochronnych oraz czynniki niezbędne do wdrożenia tych usług w aptekach. Farmaceuci przeszkoleni w ramach programu szczepień w ramach projektu Farmaceuci bez Granic wykazywali większą gotowość do świadczenia usług szczepień.

Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33445750/ Cytuj: Merks P, Religioni U, Bilmin K, Lewicki J, Jakubowska M, Waksmundzka-Walczuk A, Czerw A, Barańska A, Bogusz J, Plagens-Rotman K, Świetlik D, Drelich E, Świeczkowski D, Lambert J, Jaguszewski M, Juszczyk G, Balkhi B, Vaillancourt R. Readiness and Willingness to Provide Immunization Services after Pilot Vaccination Training: A Survey among Community Pharmacists Trained and Not Trained in Immunization during the COVID-19 Pandemic in Poland. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan 12;18(2):599. doi: 10.3390/ijerph18020599. PMID: 33445750; PMCID: PMC7828205.