PubMed

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W ASTMIE – PERSPEKTYWA POLSKA I ŚWIATOWA

Opieka farmaceutyczna stanowi wkład farmaceuty w opiekę nad indywidualnym pacjentem i prowadzi do optymalizacji stosowania leków. Opieka farmaceutyczna może poprawić przestrzeganie zaleceń, skuteczność kliniczną prowadzenia terapii oraz poprawić jakość życia związaną ze stanem zdrowia. Przeprowadzony przegląd literatury potwierdził, że opieka farmaceutyczna i zaawansowane usługi farmaceutyczne są skuteczne klinicznie w leczeniu astmy. Wdrożenie usług opieki farmaceutycznej w warunkach polskich jest obecnie niewystarczające i pozostaje wyzwaniem na przyszłość. W tym miejscu należy przyznać, że polski rząd podjął w ostatnim czasie próbę powołania specjalnie dedykowanego zespołu ustalającego program refundowanej opieki farmaceutycznej. Posunięcie to należy uznać za nowy etap zmian w aptece ogólnodostępnej w Polsce. Doświadczenia różnych systemów opieki zdrowotnej, m.in. Wielkiej Brytanii, Australii, czy Kanady, mogą zostać wykorzystane w procesie zmiany polskiego punktu widzenia (nasze projekty: https://practiceresearchnetwork.org/1301-2/ i https://practiceresearchnetwork.org/poradnictwo-dla-pacjenta-z-wykorzystaniem-piktogramowfarmaceutycznych-na-przykladzie-zmodyfikowanej-uslugi-opiekifarmaceutycznej-nowy-lek-i-jej-wply-na-poprawe-compliance-orazbezpieczenstwo-stosowania/ ). W niniejszym artykule dokonaliśmy przeglądu literatury i zwróciliśmy uwagę na służby tworzące program opieki farmaceutycznej w astmie. Ta wyjątkowa praca opisuje złożony charakter optymalnych usług farmaceutycznych, podkreślając silną konieczność wielowymiarowego podejścia w tym obszarze.

Cytuj: Swieczkowski D, Poniatowski P, Merks P, Jaguszewski M. The pharmaceutical care in asthma – Polish and global perspective. Pneumonol Alergol Pol. 2016;84(4):225-31. doi: 10.5603/PiAP.2016.0028. PMID: 27435349. Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27435349/