PubMed

FARMACEUTA POPRZEZ REGULARNE KONSULTACJE MOŻE URATOWAĆ PACJENTOWI ŻYCIE

Z oceny interwencji prowadzonej przez farmaceutę w celu poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich u pacjentów rozpoczynających leczenie zaburzeń rytmu serca dabigatranem wynika, że może ona znacząco poprawić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. W omawianym badaniu interwencja polegała na udzielaniu porad z instrukcją przyjmowania leków wzbogaconą piktogramami oraz przypomnieniami o przyjmowaniu leków za pomocą smartfona. Wsparcie farmaceuty otrzymała grupa przeszło 300 pacjentów po raz pierwszy przyjmujących lek. Odsetek pacjentów w pełni przestrzegających zaleceń (codziennie, dwa razy dziennie) w 90 dniu był istotnie wyższy w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35986241/ Cytuj: Merks P, Cameron JD, Balcerzak M, Religioni U, Świeczkowski D, Konstanty M, Hering D, Szymański FM, Jaguszewski M, Vaillancourt R. Evaluation of a pharmacist-led intervention to improve medication adherence in patients initiating dabigatran treatment: a comparison with standard pharmacy practice in Poland. BMC Prim Care. 2022 Aug 19;23(1):210. doi: 10.1186/s12875-022-01821-9. PMID: 35986241; PMCID: PMC9389729.