PubMed

USŁUGI OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ JAKO NARZĘDZIE POPRAWY WYNIKÓW LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA

Pomimo istnienia skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii oraz dostępności wielowymiarowego leczenia niefarmakologicznego, ogólny odsetek poważnych powikłań sercowo-naczyniowych pozostaje w dalszym ciągu niezadowalający. Działalność farmaceutów klinicznych i opieka farmaceutyczna dostępna w aptekach ogólnodostępnych mają istotny wpływ na wyniki leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia, m.in. przestrzeganie zaleceń, mierzenia poziom ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu całkowitego lub budowania świadomości pacjentów na temat zdrowia. Opieka farmaceutyczna nad pacjentami ze zdiagnozowanymi chorobami układu krążenia pozostaje korzystna zarówno dla pacjentów, jak i całego systemu opieki zdrowotnej. Jednak przewidywanie rezultatów interwencji farmaceutów jest szczególnie trudne i losowe. Na wyniki z tych usług aptek ogólnodostępnych wpływa wiele czynników, m.in. czas spędzony z pacjentami lub jakość komunikacji pomiędzy pacjentami a pracownikami służby zdrowia. Najważniejszą kwestią w zapewnianiu skutecznej opieki farmaceutycznej jest opracowanie modelu opartego na dowodach. W skali globalnej rozwój współpracy międzybranżowej lekarzy i farmaceutów oraz przygotowywanie bardziej wyrafinowanych analiz farmakoekonomicznych w zakresie opieki farmaceutycznej to kolejny krok w doskonaleniu zaawansowanych usług farmaceutycznych. Konieczne i zalecane są dalsze badania, zwłaszcza oparte na rzeczywistych danych, na ten niezwykle interesujący temat.

Cytuj: Swieczkowski D, Mogielnicki M, Merks P, Gruchala M, Jaguszewski M. Pharmaceutical services as a tool to improve outcomes in patients with cardiovascular diseases. Int J Cardiol. 2016 Nov 1;222:238-241. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.07.189. Epub 2016 Jul 29. PMID: 27497101. Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27497101/