PubMed

PRESKRYPCJA LEKÓW PEDIATRYCZNYCH, A ROLA FARMACEUTÓW?

Farmakoterapia dzieci to wciąż stosunkowo mało zgłębiony obszar nauki. Tymczasem sezon na dziecięce (i nie tylko) infekcje w pełni. Z opublikowanego w 2021 r. badania przeprowadzonego na terenie Polski wynika, że duża część recept przepisywanych małym pacjentom zawierała błędy, na przykład w postaci braku określenia dawki. To pokazuje znaczenie doradztwa farmaceutycznego na etapie wydawania leku w aptece. To farmaceuta jest bowiem tą osobą, która może zweryfikować ewentualne błędy i poinstruować opiekuna na temat prawidłowego stosowania leku u dziecka.

Link do publikacji: https://www.ptfarm.pl/…/acta-poloniae…/110/-/29040 Cytuj: Drankowska J, Krysiński J, Płaczek J, Czerw A, Religioni U, Merks P. Evaluation of the prescribing patterns of paediatric medications in polish community pharmacies. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, Vol. 78 No. 2 pp. 279–287, 2021 DOI: 10.32383/appdr/136177