The Polish Pharmacy Practice Research Network

OPINIE FARMACEUTÓW O SZEŚCIOMIESIĘCZNYM STAŻU ZAWODOWYM W TOKU EDUKACJI FARMACEUTYCZNEJ W POLSCE

Sześciomiesięczne praktyki po ukończeniu studiów w Polsce są włączane do studiów zawodowych po piątym roku, co ma kilka zalet, takich jak lepsze zrozumienie związku między studiami akademickimi, a farmaceutycznym życiem zawodowym podczas studiów. Zebrane w drodze badań opinie studentów farmacji ostatniego roku o stażu pozwolą na ocenę już realizowanych praktyk w Polsce przez różne uczelnie. Staż zapewniający gotowość do samodzielnej pracy w aptece wymaga odpowiedniego nadzoru i ciągłej oceny. Zebrane opinie wskażą potrzebę większego nadzoru nad praktykami nauczycieli akademickich, potrzebę wprowadzenia szkoleń dla nauczycieli akademickich oraz większego wsparcia we współpracy między wydziałami  farmaceutycznymi i stowarzyszeniami zawodowymi, a także inspektoratem farmaceutycznym. Organizacja stażu musi ewoluować, aby oferować dobrze zorganizowane możliwości stażu w aptekach z odpowiednim obciążeniem pracą oraz umożliwiać odbywanie szkoleń pod okiem tutorów, najlepiej przygotowanych do swojej roli w trakcie kształcenia podyplomowego.

Link do badania:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnpd9DVNjB60yx4YIbjkf04_KtLpVsjuqPWtqAYIzB9zEWjg/viewform?usp=sf_link

Zespół badawczy PPPRN