PubMed

FARMACEUCI WYLICZYLI, ILE KOSZTUJE PRZEGLĄD LEKOWY

Po zrealizowanych z dużym sukcesem szczepieniach, obecnie w aptekach trwa pilotaż przeglądów lekowych. Z przeprowadzonych przed uruchomieniem pilotażu badań: „Ocena gotowości farmaceutów do przeprowadzania przeglądów lekowych w Polsce”, obejmujących prawie 500 farmaceutów wynika, że 63,9 proc. z nich było gotowych do przeprowadzenia przeglądów lekowych, a ponad 23 proc. miało już doświadczenie w tej dziedzinie. Uczestnicy badania uznali także, że usługa ta powinna być finansowana przez Ministerstwo Zdrowia i ocenili, że łącznie będzie to koszt 169,04 zł netto na pacjenta. Pierwsze wnioski z trwającej obecnie fazy wykonawczej pilotażu poznamy już w styczniu 2023 roku.

W toku badania ankietowani farmaceuci wyliczyli średni koszt przeprowadzenia przeglądu lekowego na poziomie około 170 zł per pacjent. Uczestnicy badania byli zdania, że usługa ta powinna być finansowana przez Ministerstwo Zdrowia lub zewnętrznego płatnika publicznego. Kwota podana w ankietach jest wyższa aniżeli ta która za wykonany przegląd lekowy NFZ płaci w pilotażu.

Wdrażanie kolejnych usług opieki farmaceutycznej ma szczególne znaczenie ze względu na potencjał aptek w Polsce. Obecnie na rynku funkcjonuje ponad 11 700 placówek aptecznych.54 proc. z nich to sieci apteczne, a 46 proc. to apteki indywidualne i mikrosieci. Pracuje w nich ponad 26 700 aptekarzy, co daje liczbę 1,85 farmaceuty na aptekę. Skłania to do wniosku, że tak ogromne zaplecze w postaci kadry i logistyki może znacząco ułatwić wdrażanie kolejnych usług opieki farmaceutycznej.

Światowa Organizacja Zdrowia oraz inne organizacje, takie jak Amerykańskie Towarzystwo Farmaceutów Systemu Opieki Zdrowotnej (American Society of Health-System Pharmacists), podkreślają, że farmaceuci są pracownikami służby zdrowia najbardziej dostępnymi dla pacjentów.

Dlatego powinni być zaangażowani w opiekę nad pacjentem. W Polsce o dostępności tej świadczy fakt, że w pierwszej fali pandemii byli oni jedynymi przedstawicielami zawodów medycznych dostępnymi dla pacjentów praktycznie 24 godziny na dobę.

Farmaceuci są jednymi z kluczowych pracowników medycznych w sektorze opieki zdrowotnej. Ich głównym zadaniem jest poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów w zakresie farmakoterapii. Istotną rolą farmaceuty jest także optymalizacja leczenia pacjenta, w tym wykrywanie zdarzeń niepożądanych i innych błędów w stosowaniu leków. Warto także podkreślić doradztwo i znaczący wpływ farmaceutów na wzrost przestrzegania przez pacjentów zasad farmakoterapii i zdrowego stylu życia. Ponadto, biorąc pod uwagę stale rosnące wydatki na ochronę zdrowia, należy wskazać na rolę aptek w optymalizacji kosztów leczeni.

Przegląd lekowy jest podstawową usługą opieki farmaceutycznej w aptekach w Europie. Zgodnie z definicją Europejskiej Sieci Opieki Farmaceutycznej (Pharmaceutical Care Network Europe) z 2018 r. jest on uporządkowaną oceną leków stosowanych przez pacjenta w celu optymalizacji ich stosowania i poprawy wyników zdrowotnych.

Przeglądy odgrywają również istotną rolę w obliczu szeroko stosowanej polipragmazji i samoleczenia, szczególnie wśród osób starszych.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35162889/ Cytuj: Merks P, Religioni U, Waszyk-Nowaczyk M, Kaźmierczak J, Białoszewski A, Blicharska E, Kowalczuk A, Neumann-Podczaska A. Assessment of Pharmacists’ Willingness to Conduct Medication Use Reviews in Poland. Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb 7;19(3):1867. doi: 10.3390/ijerph19031867. PMID: 35162889; PMCID: PMC8835186.