BADANIE OPINII DOT. REALIZACJA ZAPOTRZEBOWAŃ PRZEZ FARMACEUTÓW

W ostatnim czasie obserwujemy rozwijającą się praktykę decyzyjną Głównego Inspektora Farmaceutycznego polegającą na stwierdzaniu utraty rękojmi należytego prowadzenia apteki z uwagi na nieprawidłową – zdaniem GIF – weryfikację autentyczności zapotrzebowań wystawionych przez podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem GIF, farmaceuta jest zobowiązany do odmowy realizacji zapotrzebowania w przypadku gdy:

(i) zostało ono wystawione przez podmioty udzielające jedynie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

(ii) zakres produktów wykazanych w zapotrzebowaniu wykracza poza wykaz objęty Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia).

Stanowisko to budzi liczne wątpliwości i wymaga pogłębionej analizy uwzględniającej wieloaspektowość funkcjonowania rynku farmaceutycznego.

Wobec tego, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi (TAK / NIE) na pytania wskazane w niniejszej ankiecie.

Wyniki badania pozwolą na skonfrontowanie stanowiska GIF z praktyką realizacji zapotrzebowań wystawianych przez podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, co niewątpliwie wzmocni jakość prowadzonej przez nas analizy prawnej.

Wskazujemy, że udział w ankiecie jest dobrowolny, a Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgoW2QKlqz-BjCxG-L93WuxwevX51B6M5DH5IRVz_DuNxfPQ/viewform?usp=sharing